recept, lekovi na

6-IX-2011 04:56:16

Zakon je prilično strog, i ako je neki lek odobren da se izdaje samo na recept, tu nema druge nego kod lekara. To obično košta $85 pa naviše za lekarsko dobardan, plus možda još nešto za samo izdavanje recepta, a onda cena leka zavisi od zdravstvenog osiguranja, da li hoće i koliko hoće da plati. Obično se ne prolazi sa manje od $10 ili $20, osim kod običnih klasičnih lekova koji mogu da koštaju jednocifreno (a proizvodni troškovi su verovatno manji od troškova pakovanja i prevoza).

U lekove na recept spadaju pre svega svi antibiotici, a onda i lekovi koji mogu da imaju nuspojave ili da nezgodno reaguju sa drugim lekovima. Tu, međutim, ima dosta izuzetaka, pa se za neke bezazlene stvari već godinama mora kod lekara pa do apoteke, a za druge, neke čak opasne, je dovoljno u samousluzi ih uzeti sa police.