ćorsokaci

14-XI-2005 14:10

Dok se u Evropi ćorsokak smatra za nezgodu, ovde baš vole da žive u ćorsokacima, i prave ih planski. Ćorsokak se po pravilu završava kružnim trgom prečnika dvadesetak metara, tako da manevrisanje kolima nije problem, a oko trga je petnaestak kuća. Tako postižu da ne žive u prometnoj ulici, a i da onaj ko misli da tuda može da prođe kraćim putem, psuje planerima sve po spisku. Jednom sam zalutao u stambenu četvrt i za sat ipo natrčao na nekih sedam - osam takvih mesta. Ponekad je to diktirano i konfiguracijom terena: ovde su brežuljci, tamo su jezerca, i često je jedini način da se provuče ulica baš taj. Mnogo češće to rade namerno.

Za domaći: izbrojati ćorsokake na slici.