politički korektno

16-I-2009 07:23:28

Da li zbog svoje prošlosti, u kojoj su crnci bili robovi, a i razne druge etničke grupe bivale izložene poruzi, diskriminaciji i drugim neprijatnostima, poslednjih decenija su počeli da paze na jezik, tj kako će šta da zovu, te da se ne bi za neku manjinsku grupu slučajno upotrebio izraz koji bi u nekom kontekstu mogao da se shvati pogrdno. Zato se za sve osetljive stvari nalazi neuvredljiv, neutralan izraz - to se ovde zove "politička korektnost". Tako se Indijanci više ne zovu ni Indijanci ni Crvenokošci, već Domaći Amerikanci (Native Americans), crnci nisu ni uglješe ni čamuge nego Afrički Amerikanci; Indusi, Kinezi, Tajlanđani, Vijetnamci, Koreanci i Japanci su Azijski Amerikanci itd itd. Jedini koji su izbegli ovoj maniji su homoseksualci (koji i dalje nose svoja medicinska imena) i pušači (koji su sledeća omražena grupa) - za njih je i dalje bobu bob i popu pop.

Takođe, Evropski Amerikanci se ne bune što nisu dobili poseban naziv. Indijanci bi trebalo da se zovu Američki Amerikanci - ako su već Crnci Afrički Amerikanci. No, onda bi trebalo da se i belci zovu Evropski Amerikanci (s problemom oko Španaca i Portugalaca - da li onda oni spadaju u evropske ili hispanike), a Jevreji i dobar deo Arapa da se zovu Azijski, a ostali Arapi da budu Afrički... pa da vidimo.

Politička korektnost se širi na kojekakva mesta gde joj se nije bilo nadati. Tako su nestale džungle jer su zamenjene kišnim šumama, nestali su radnici i umesto njih postoje samo udruženici (associates), nema više ništa strano nego je međunarodno, nema invalida nego samo osoba sa nesposobnostima, ne prodaje se ništa polovno nego samo "preposedovano" (pre-owned, uglavnom kola, kuće...).