praznici

15-VII-2004 15:59

Imaju i neke Praznike kad samo državne ustanove ne rade, što opet neke javne škole drže a neke ne, zavisno od upravnika. Naprimer, Kolumbov dan, koji se računa kao severnjački praznik pa ga južnjaci baš ne fermaju - jedna te ista škola je jedne godine radila a druge nije, promenio se upravnik škole. Virdžinija je formalno na jugu, ali crta počinje od Vašingtona, koji je samo sto milja odavde.