rezime

15-VII-2004 15:59

Reč "rezimirati" se ovde kaže "to recap", od "rekapitulirati" (skraćuju šta stignu). Rezime (resume - izgovara se "rezjumej" kad je imenica, a "rizjum" kad je to glagol "nastaviti gde se stalo") je u stvari radna biografija i samoreklama. To je onaj papir koji se podnosi poslodavcu da vidi ko bi to hteo da se zaposli. O veštini pisanja rezimea postoje i knjige, ovde veruju da se sve može naučiti ako postoji dobar priručnik za to.