card

13-II-2005 12:59

Bilo kakva kartica, karta (ali ne geografska - to je "map"). Glagol "to card" znači legitimisati. Pošto je zabranjena prodaja duvana osobama do 18, i alkohola do 21 godine, na svakoj kasi imaju pravo da vas legitimišu ako pazarite tako nešto. Piše na nalepnici "we card!".