jogurt

2-IV-2006 23:45

Jogurta ima, i to raznih fela, nađe se čak i neki da nije voćni, i ima bar tri gradacije (od neobranog, malo obranog, obranog i skroz obranog mleka), na Danonetovom običnom jogurtu čak piše "no artificial anything" (bez ičeg veštačkog - što im ne piše na ostalim felama jogurta) ali...

Ovo što se u ostatku sveta zove jogurt, to se kod nas zove kiselo mleko. To za nas nije jogurt. Tojest, tu smo mi malko mimo sveta, i naš jogurt je tečan. Gajimo izvesnu kulturu koju imaju još samo Turci (a onda valjda i ostatak Balkana između i južno, neka neko javi), s tim što je turski još ređi. U turskim restoranima ga ima, i ukus mu je kako treba, mada deluje malo kršten surutkom. I treba reći "tečan", inače se dobija opet kiselo mleko gustine ređeg maltera.