na prodaju

15-X-2014 10:24

Sve je... ili bi moglo biti. Zato ga maze, paze i zovu ga Đorđe, ako misle da će ga možda prodavati, ili ga satare nepažnjom ako misle da je potrošna stvar. Ređe je da ga uredno održavaju i paze koliko da im traje, i da nije bitno da li izgleda ofucano nego da li radi.

Te stvari za prodaju, kao što su kuće, vozila, možda koji skuplji komad elektronike, onda ni ne koriste kao svoje, nego sve gledaju da im ne urade nešto što će im oboriti vrednost. Ne farbaju ih u življe boje jer misle da će se lako prodati ako ostanu u sivom ili kremkastom; ne kače ništa o zidove; ne dograđuju (osim ako misle da će to da podigne vrednost) i sve skupa ponašaju se kao gosti u hotelu a ne kao domaćini u svojoj kući.