UTU

7-VI-2017 21:22

Urbanističko tehnički uslovi kao takvi ne postoje, nego postoje kao gradski propisi i zakon o gradnji. Pošto je gradnja velik biznis, tu se prelama sto poslovnih interesa i pride dvadesetak lokalno-političarskih, takođe povezanih sa ovim ili onim poslom.

Tako će ladno da ispozabranjuju bilo šta što narušava izgled kraja, jer tim obara vrednost nekretnina, što je lova. Obična šupa ima ograničene dimenzije i mora da spada u jedan od nekoliko poznatih tipova; ako sklepate nešto, zavisno od toga gde ste, mogu da vas ostave na miru (jer vam je kuća na takvom mestu da ne vredi ništa) ili da vas kazne i naplate vam troškove rušenja (pa onda odozgo još kazne ako to ne platite, i advokatske i sudske troškove ako ćete na sud).

Možda je nešto manja strogoća nego kod udruženja kućevlasnika, ali izlazi na to da kuća ima da liči na ostale kuće ili ima da je nema u takvim ulicama. Ko hoće da fantazira sa arhitekturom, bojama, veličinom, materijalom... neka kupi plac negde dalje od ostalih, gde te stvari nisu propisane. Koliko daleko, to već zavisi od zoniranja - kupi farmu pa fantaziraj, ovde u gradu vala nećeš.