šupa

12-XI-2015 15:15:44

Američka šupa je institucija. Pod jedan, to nikako nije seljačka šupa pod koju su se uterivala kola, a konji vezivali u štali. Niti će se u gradu (a sela nema) videti šupa prislonjena uz kuću. A jok.

Pod jedan, prema UTU to je na većini mesta zabranjeno. Šupa ima da stoji zasebno, da ima svoj krov (skoro po pravilu na dve vode, mada nije baš obavezno), da bude odmaknuta od ograde toliko i toliko, da bude jednog od dozvoljenih tipova itd. Da li će i koliko prozora da ima, zavisi od tipa, ali uglavnom ima bar jedan, valjda zarad provetravanja. Vrata, naravno, mora da ima.