staž, penzijski

21-XII-2016 22:03:59

Pravo na tu socijalnu penziju ima svako ko je uplatio bar 40 kvartala porez na više od 900 dolara (dakle nema povezivanja staža i sličnog, nego minimalan iznos svaka tri meseca). To znači da se ne broje dani radnog staža, nego ulaze cela tromesečja. Tako neko može da nabije celu godinu staža radeći ukupno dve-tri nedelje, samo ako su ti dani raspoređeni u sva četiri kvartala i u svakom kvartalu je uplaćeno za osnovicu od bar tih 900 dolara. Umeju i da ne gledaju na to da li je baš svaki kvartal dovoljno pokriven, ako je u ostalim kvartalima bilo dovoljno

Iznos penzije nije baš neki, taman za prehranjivanje i možda kiriju u nekoj rupi, a i ne može da počne da se koristi pre navršene 65. godine... ako ste se rodili dovoljno rano; od nekog godišta crta počinje da se pomera za po dva meseca za svaku generaciju, dok ne dođe do crte od 67 godina.