court

1-IX-2013 11:02

"court of law" je bukvalno "sud zakona". Fraza koja se često čuje u TV serijama i filmovima, kad se potegne mogućnost da se pokrene parnica.

Zašto baš "sud zakona"? Kakvi onda to sudovi mogu još da postoje?

Osim onih, predviđenih pravnim sistemom (porodični, privredni, za maloletnike, za sitna potraživanja), postoje i razni sudovi časti po raznim komorama. Kod nas takve sudove imaju lekari, advokati i valjda novinari - ovde može svako pevačko društvo da osnuje svoj.

Reč "court" takođe znači i dvorac, dvor (u smislu ljudstva, tj vladara sa svitom), igralište (tj deo terena unutar aut linije), motel (hotel bez hodnika, pravo sa parkinga u sobu), te "A tribunal that is presided over by a magistrate or by one or more judges who administer justice according to the laws" - tu tek treba videti kako se tribunal udeva (ili ne) u postojeći sistem sudova, gde uopšte ima magistrata i kakva su im ovlašćenja... sve u svemu, zbrka, nema sistema. Nebriga za logiku i smisao imenâ se ogleda već i u tome što nema jasnog odgovora na pitanje "da li su ti drugi sudovi sudovi zakona ili nečeg drugog?".

Poseban slučaj je "food court", gde stalno očekujem da počne suđenje tzv. "hamburgerima" (ako su stanovnici Hamburga najzad digli glas)... To su u stvari delovi tržnih centara gde zguraju žderaonice - obično oko sredine - a pošto su poređani u krug oko nekakvog kao trga, liči na nešto između sudnice i dvorane. Bar ima galeriju.

Kao glagol, znači "udvarati se" (mada ima objekat, tj ide sa bajagi akuzativom a ne dativom). Verovatno ima neke veze sa kurtezanama, kurtoazijom.