fen

2-I-2009 11:03

Ima dve brzine, osim ako se uključi na 220, onda nema manju. Ima svoju FID sklopku sa 'reset' i 'test' dugmetom. Jednom jedan iz Šapca stradao u kupatilu.

Hotelske sobe imaju fen ugraden u zid pored vrata u kupatilu, prekidač se nalazi u fiksiranom delu, tako da se sam isključuje kad se ubaci u ležište, kao slušalica.

Noviji fenovi imaju dodatno dugme da isključite grejač, što je mnogo bolje od starih modela sa termostatom, koji nikad ne rade onako kako očekujete. Ovako ste "in control" (u kontroli, kako ovde kažu).