španski

18-I-2009 14:17

Na većini telefonskih menija, automata sa ekranima, automata koji govore, na mnogim komadima ambalaže... ima na engleskom, i na španskom. Hispanosi će uskoro biti većina u Kaliforniji, a ima ih dosta i na drugim mestima. Već ih na dosta mesta ima više nego Crnaca; imaju radio stanice i TV kanale na španskom (bar jedan se vidi skoro svuda; lokalnih ko zna koliko ima).

Ameri se mestimično osećaju ugroženi, pa se sve nešto bune, donose zakone da je engleski službeni jezik, i uopšte brkaju problem jezika sa problemom nezakonitog useljavanja.