pravni sistem

19-IX-2011 15:06

O tome ne da mogu da se pišu knjige, nego su već i napisane.

Prvo što nama ne ide pod kapu je da je ovde (kao i u Kanadi, Australiji i u još nekim bivšim (?) kolonijama) tzv. "pravni sistem" zasnovan na britanskom običajnom pravu od pre desetak vekova, i da se na to samo doziđivalo, kako je koji kralj pritiskao ili morao da popusti. Odozgo je onda položen sloj zakona, koji pokrivaju, kao, sve ono što ovo običajno pravo nema.

Rezultat je poprilično haotičan; iako je namera bila da se donosi što manje zakona i da se stvari što više prepuste same sebi i da ljudi to reše među sobom, u praksi ispada da tu nema nekog sistema, nema aksioma kojima bi se rukovodilo pri donošenju zakona, nema čak ni definisanih kategorija (kao što je kod nas "pravno lice", "fizičko lice"), nego se svaki put poziva na neki prethodni dokument ili odluku, i zastupa pa brani sličnost sa tekućim slučajem, i da li je ili ne ona odluka primenljiva ovde.

Zato u zakonima, po pravilu, piše na šta se odnose i za koga važe. Recimo, zabrane izdavanje lihvarskih kredita u Severnoj Karolini - ako bi dužnik bio vojno lice. Civile možete da deljete kako hoćete, za njih nikog nije briga? A i sam pojam vojnog lica nije baš definisan, jer ako se kaže "military personnel" (ne postoji jednina), odmah je nejasno da li su to samo vojnici pod ugovorom, ili obuhvata i zaposlene civile, nacionalnu gardu, rezerviste? Ako se kaže "vojnici", to već automatski znači da ne važi za mornare, marince i vazduhoplovce, koji uporno tvrde da oni nisu armija, armija su kopnene snage.

Tako u bilo kojoj oblasti - svaki zakon za svoje potrebe određuje na koga će da se odnosi i pod kojim uslovima. Ne samo to: takođe je bitno i pred kojim sudom se sudi za kršenje. Jer, jedno je "court of law" - gde ne dolaze prekršaji običajnog zakona, drugo je "juvenile court", sud za maloletnike. Pa onda postoji i "small claims court" - za parnice oko manjih iznosa; ako je iznos dovoljno velik, ide u neki drugi sud. Pa "family court" - za porodične parnice, valjda brakorazvodne, ostavinske, starateljske i slično. Ako ne znate unapred pred koji sud da iznesete svoj slučaj, već ste napola izgubili.