struja

2-I-2009 12:00

Utikači su sa dva limena kontakta, treći je uzemljenje i liči na običan evropski, s tim što je to sve mnogo manje (rastojanje izmedu kontakata je pola cola), tako da razvodnik sa tri priključka nije mnogo širi od utičnice. Napon je 110V a frekvencija 60Hz, tako da ništa odavde nije upotrebljivo u Evropi - tek poneki uredaj ima preklop na 220, a prebacivača na evropske utikače ima u prodaji. Struja je inače dvofazna, sa faznim pomerajem od 180 stepeni, tako da je tih 220 međufazni napon. Jači potrošači (veš mašina, sušilica) rade na 220V - zato i ne možete da ih priključite bilo gde, nego samo tamo gde je takva instalacija uvedena. Novije razvodne table uglavnom imaju svoju FID sklopku, a imaju je i skoro svi uredaji koji se koriste u kupatilu, iz bezbednosnih razloga - fen, naprimer. Ulična instalacija je retko gde ukopana, možda u većim gradovima. Svuda ima bandera i na njima vise snopovi kablova (struja, telefon, kablovska). Tek ponegde sam uspeo da ne primetim kako svetlo žmirne kad se uključi neki jači uređaj - fen, televizor, bojler.