matursko veče

22-VII-2011 04:24:37

Po pravilu se drži u samoj školi - to je jedna povelika igranka. Bez pića, naravno, prema američkim pravilima o punoletstvu. Posebna školska pravila važe za ovu priliku. Evo prevoda iz dopisa, koji treba da potpišemo i vratimo):

- prijava dolaska je između 11:oo PM i 12:30 AM (naravno da je AM/PM). Kad se jednom prijavite, od vas se zahteva da ostanete u zgradi(1). Roditelji su dobrodošli da posete za vreme prijavljivanja ili da ostanu cele noći da pomognu. Đacima, osim maturirajućih maturanata (2), neće biti dozvoljeno da posete iz bezbednosnih razloga (!).

- Ako, iz bilo kog razloga, poželite da rano napustite zabavu, recite dobrovoljcima u Sobi za Svojinu. Oni će znati postupak kojeg treba da se drže. Roditeljima će se telefonirati i dojaviti vaša odluka da odete rano. Sve aktivnosti se zaključuju u 5:00 AM.

- Ako vas očekujemo, a vi rešite da ne dođete, telefoniraćemo vašim roditeljima nakon roka u 12:30 AM da overimo da ste promenili planove. Ako znate da nećete prisustvovati nakon što ste kupili ulaznicu, molimo da kontaktirate [ime, telefon] ili [imejl] da je obavestite o svojoj promeni planova.

- Bilo koji đaci koji dođu pod uticajem alkohola ili droga će biti odvedeni u "bolesni zaliv"(3) a njihovim roditeljima će se telefonirati da dođu da ga/je(4) pokupe.

- Pare vam NE trebaju. Sve što vam treba ili uradite tokom večeri je BESPLATNO (5)

- Sve svoje stvari koje donesete u zgradu(1), kao što su torbice, novčanici, ključevi, lični pribor, preobuka itd, se MORAJU predati u Sobu za Svojinu kad stignete na zabavu. Imaćete pristup do svojih stvari tokom cele večeri. Odrasli služitelji će nadzirati ovu sobu cele noći.

- Molimo da ostavite mobilne telefone i bipćalice kod kuće ili u svom vozilu. Neće vam biti dozvoljeno da napustite zabavu da odete do svog vozila, osim u društvu odraslog pratioca.

- Izvlačenje glavnih nagrada će se održati pred kraj zabave. MORATE biti prisutni da biste dobili. Morate se odjaviti da biste podigli svoj oproštajni poklon.


(1) u "lakoći" - "facility"

(2) "graduating seniors"

(3) tj u školsku ambulantu ili tako nešto

(4) gramatički čudno, obično je prvi deo rečenice u jednini, a onda u ostatku umesto "ga/je" stoji "njih"; uobičajeno bi bilo "ko dođe pijan... njih će"

(5) "besplatno" u stvari znači "uračunato u onih $30 za ulaznicu"