kreditne kartice

9-VIII-2009 15:24

To bi trebalo prevesti, to su "potražne kartice" za razliku od dugovnih ("debit card").

U čemu je razlika? Kad pazarite sa dugovne, pare vam banka skida sa računa odmah. Sa potražne, banka (ili ko je već izdao karticu) plaća odmah, a vama istavlja mesečni račun. I onda se nada da ga nećete platiti na vreme.

Nada se s razlogom: prosečan Amerikanac duguje oko $7000, od čega je dobar deo kamata na kašnjenja po računima za kreditne kartice. Ta kamata je zelenaška; dok se kamata za većinu drugih stvari kreće oko 3-5%, ova se kreće oko 19%. Na sve strane se reklamiraju razni servisi za refinansiranje ličnih dugova, koji nude nižu otplatu, nižu kamatu... ali na duži rok, tako da će jadnik koji mora njima da se obrati u stvari platiti još više, ali tokom dužeg vremena. Kako je Lala sekao mački rep? Svaki dan po santimetar, da manje boli.