punoletni, maloletni

24-V-2013 09:20:37

To... zavisi. Ne postoji opšta granica punoletstva, nego kako za šta. Pitanje je, šta sa koliko godina može, a šta ne. I, pošto nema sistema, gde šta kad može.

Za stupanje u brak i pristanak na seks (tj kad je u pitanju tzv. "statutarno silovanje" a kad dobrovoljan odnos - pri čemu ono prvo uopšte nema veze sa primenom sile, to se automatski kvalifikuje po godištu mlađeg partnera) granica je negde na četrnaest, negde na osamnaest, i sve ono između. Uzrast za brak, opet, ne mora da se podudara sa ovim, pa ide od 18 u većini, do 19 u Nebrasci i 21 u Misisipiju. Može i ranije uz saglasnost roditelja, uglavnom sa 16, negde i 15, a negde 16 za devojke a 17 za momke.

Pravno, punoletstvo se stiče sa 18 (osim u Alabami i Nebrasci sa 19, Misisipiju sa 21, Misuriju sa 17, Američkoj Samoi 14).

Za vozačku dozvolu, minimalan uzrast ide ot 14,25 godine (Južna Dakota) do 17 u Nju Džerziju. U većini država postoje probne, privremene, provizorne ili kako ih već krste, uz neka ograničenja glede broja putnika, noćne vožnje, prikolica. Za profesionalce, granica je uglavnom na 21 (za školski autobus 25).

Za alkohol je vladao isti šareniš, ali su uskladili 1984 pa nema pića za one ispod 21 godine, kao što nema ni cigareta ispod 18. Kažnjava se lokal koji to proda a ne legitimiše kupca, i sam prodavac. U Volmartu se cigarete prodaju samo na jednoj kasi (kao i drugde), a kasir ima obavezu da legitimiše svakog kupca alkohola ili duvana ako izgleda kao da bi mogao biti mlađi od "40" godina (bukvalno tako, sa navodnikom).

Dodatak, 2013: upravo saznajem da osobe mlađe od 18 godina ne smeju same da se voze železnicom.