latinski, grčki, medicinski - Q

osveženo dne 7-I-2009 00:55:58 00:55:58
Original oni izgovaraju mi izgovaramo
quasi kuezaj, kuazaj kvazi