pauk

15-II-2012 13:29

(15-VII-2004:) Pauka ima, ali to nije stvar policije. Kola će vam odneti nezavisna firma, koju vlasnik parkinga angažuje da održava red, i uglavnom dolazi na njegov poziv. Kazne nema, ali je usluga odnošenja i čuvanja kola od 50 do 120 dolara, a pride i treba nekako da odete po kola. I nema nikakvog propisa koji bi to regulisao (osim na javnim, gradskim parkinzima), jer važe pravila koja propiše vlasnik zemljišta, tako da ne da se ne vredi žaliti, nego se nema kome.

(15-II-2012:) U stvari, Ameri su vrlo čudni i nisu nimalo solidarni u pogledu tih parkinga. Desilo mi se da su se na naš parking (naš, utoliko što je firma uzela taj prostor u kiriju u paketu sa kancelarijama) parkirali studenti (jer je isti izdavalac prostora imao i studentske stanove odmah pored), pa smo tražili da se to nekako sredi. Umesto nekakvih nalepnica ili tako nečeg, dobili smo po jedan odštampan list, da ga držimo u zadnjem staklu. Ja sam se, međutim, parkirao unazad, i kad je neko došao da proverava, nije video papir. Odšlepalo me, koštalo me $50, i niko, ali niko iz firme nije stao u moju odbranu - kontrolor nije dužan da zaviruje u dalji deo kola, moja je greška što nisam stavio papir tako da on vidi. Pomogli su mi samo utoliko da me šef odvezao do mesta gde su mi odšlepali kola.

Drugo, na parkinzima u vlasništvu grada povremeno proveravaju da li na vetrobranu stoji uredna nalepnica od tehničkog pregleda - jer tehnički pregled mora da javi gradu koja su kola došla, a to se onda koristi da se vidi da li je plaćen porez na ta kola, dakle nema nalepnice, možda izvrdavaš porez na kola.