birokratija

26-IV-2010 10:31

I da i ne. S jedne strane, većinu formulara, koje država zahteva, su okačili na mrežu u PDF formatu, odštampaj popuni i šalji - bez taksenih maraka, bez podnošenja na šalter, bez čekanja na red, bez da "ne važi bez potpisa i pečata". Za ogromnu većinu dokumenata je dovoljno što se zna ko ih je izdao i pod kojim brojem, a taj broj je jedinstven i sve se uvek (valjda) može proveriti u delovodniku, postoje kopije itd.

Međutim, pošto je država u stvari vrlo ograničena, ima mnogo stvari u koje neće ili ne sme da se meša, naprimer da kontroliše ispravnost mesa u hamburgerima (savezna vlada ima ukupno 200 sanitarnih inspektora, na 300 miliona stanovnika), mnoge oblasti su praktično van bilo kakve kontrole, nego rade na poverenje, ugled i čast... što u zemlji Ferengija ipak mora nekako da se reguliše. Pošto svi znaju da ako puste da se u njihovoj oblasti radi kako se kome ćefne, uskoro će raji da dozlogrdi pa će da pritisnu kongres da donese zakone i reguliše tu oblast, oni će radije da se regulišu sami, po načelu advokatske komore. Tako mnoge oblasti upravljaju same sobom - lekarsko društvo upravlja školovanjem lekara, agencijama za nekretnine upravlja društvo realtora (koji se razlikuju od ostalih preprodavaca po tome što su članovi) itd.

Da bi se imalo traga o tome da je procedura (sopstvena, zakonska, koju propiše udruženje, koja je potrebna za atest, akreditaciju, zajam, učestvovanje u programu, pravdanje para) sprovedena, vode se raznorazne evidencije, i tu je papirologija mnogo grđa od državne, čak i naše. Tu su razne izjave za "odričem se prava na", "primio sam k znanju da" (jer ovaj po zakonu mora da stavi na znanje, i kako drugačije da dokaže da je postupio po tome), itd itd.

Na slici je jedna fakultetska ocena prepravljena sa B na A - profa je primetio da se preračunao sa bodovima i složio se da treba da bude A. Gle koliko je potpisa trebalo:

Najnoviji biser: ćerka treba da ide na razgovor oko nekakve stipendije ili tako nečeg. Dve nedelje unapred pošalju dozvolu za parkiranje, pečatiranu da važi počev od tog datuma, sa napomenom da važi najdalje do izbušenog datuma (isti taj), da ne važi ako nema tri rupe (mesec, dve cifre za datum), da mora da se obesi o ogledalo ovom a nikako onom stranom napred, uputstvom gde da se pošalje kazna i ova propusnica ako bude kazne, pa onda na poleđini, crvenim slovima, spisak meste gde ne važi (mesta za invalide, rezervisana mesta, utovarne zone, mesta sa parking satovima, oko studentskih domova, napomenom da ako ima parking sata, mora da se plati "poster fee" (tarifa za... lepljenje plakata? - ne zna ni Gugl šta je to), te da propusnicu ne sme da koristi nastavno osoblje, osoblje ni studenti. A onda na sajtu imaju sve što treba da znate o parkiranju za posetioce: http://www.odu.edu/af/parking/regulations/visitors.shtml - gde recimo kaže da posetioci mogu da se parkiraju na mestima za osoblje/predavače (nema radnika, nego posebne klase osoblja), komuterskim i prelivnim parkinzima.