smeće

2-I-2009 11:59

Smeće se odnosi jednom nedeljno. Negde je cena smeća uračunata u lokalni porez (na kola i nekretnine), a negde se plaća posebno. Smeće odnose nezavisne firme, koje posle i trguju njim (neki plaćaju da prime, neki otkupljuju da bi vadili koješta iz njega).

U nekim mestima posebno odnose plastiku, papir i staklo ako ih ostavite u kese posebne boje.

Kante su ogromne za naše pojmove - zapremina je bar dvostruko veća. Zato imaju točkove, da ih lakše izgurate na ivičnjak uoči đubrovdana. Kante se dižu mehanički - kamioni uglavnom imaju hvataljke za kante kakve su propisane u kraju. Kantu plaćate, jednom, i niko kante ne krade - baš su disciplinovani.

Deponije su uglavnom van grada a blizu većeg druma, da bi se uštedelo na transportu. Stvaraju se čitava brda smeća; u nekim državama je takvo brdo geografski najviša tačka.